×

 

 

TAMANG ORAS

 

Right Time to Take A Bath After an Exercise

Right Time to Drink Vitamins

Paglalaba

Kailan Dapat Maglinis ng Tainga?

Kailan Dapat Paliguan ang Sanggol?

Kailan Dapat Maglagay ng Sunblock?

Kailan ang Mainam na Pagpapakarga ng Gasolina?

Kailan Dapat magpalit ng Fire Extingusher

Kailan Dapat Mag-Floss ng Ngipin?

Kailan Dapat Magpalit ng Toothbrush?

Tamang Kasanayan

Tuli

Pag-enroll ng Bata sa Kindergarten

Pagbili ng Sapatos

College Exam Test

Paghahanap ng Trabaho

Paghahanap ng Trabaho

General Check-up

Pagkain ng Hapunan

Suriin ang Blood Pressure at Blood Sugar

SSS Number

Taxpayer Identification Number

Register to Vote!

Tamang Paghahanda sa Pagkain

Pagbabakuna sa mga Bata (National Children's Month)

Breast Self Exam

Morning Exercise